Salt peanuts 13-01-2020

Dag og Tid
20-12-2019

GD 10-12-2019

Dagens Næringsliv 22-11-2019

Klassekampen 18-11-2019

Klassekampen 18-09-2017 (konsert)

Folkemusikk 15-09-2017 (konsert)