Hans and Rasmus Kjorstad come from South Fron in Gudbrandsdalen. They are already prominent fiddlers of the young Norwegian folk music generation. They are brothers, with fairly different musical backgrounds, but as a duo they share a common ideal of making groovy, unpolished and wonderful folk music. They make good use of traditional repertoire from mid-Gudbrandsdalen, including listening tunes and well-established dance forms, all performed in a sparkling manner. The brothers have been playing the traditional music from the Fron area since an early age, and have a great grip on the style. In addition, they add bass riffs, sonic grounds and melody lines that work both with and against the traditional tunes. Through improvisation and different instrumental techniques, they aim to add several facets to the established folk music – opening it up for a new audience. Since the release of their debut album Pusinshi Ulla in October 2016, they have recieved great reviews. Now playing major folk music clubs and festivals as a duo and togheter with top class artists such as Anders Erik Røine, Hans Hulbækmo and Torgeir Vassvik, the brothers are an important act to catch on the evolving Norwegian folk music scene.

Hans og Rasmus Kjorstad frå Sør-Fron i Gudbrandsdalen er markante felespelarar i det unge folkemusikkmiljøet i Noreg. Til brør å vera har dei relativt ulike musikalske bakgrunnar, men som duo samarbeider dei om ein felles idé – å spele tradisjonsmusikken frå Fronsbygdene på ein groovy og upolert måte. I slutten av oktober 2016 vart debutplata Pusinshi Ulla lansert. Den var eit resultat av lang tids arbeid med å utforme lokale låtar i eigne arrangement og fekk gode kritikkar. Gjennom studiar og samspel med ulike musikarar har brørne opparbeidd seg eit personleg språk beståande av gamalmodig tonalitet, delikate strøkfigurar og ei rekkje spesielle speleteknikkar. Dei spelar jamnleg på store festivalar og scener, anten som duo eller saman med musikarar som Anders Erik Røine, Hans Hulbækmo og Torgeir Vassvik.