Hans and Rasmus Kjorstad come from Fron in Gudbrandsdalen. They are fiddlers of the young Norwegian folk music generation and share a common ideal of playing traditional music from the Fron area in a groovy, unpolished and wonderful manner. The brothers have been playing this music since an early age, and have a great grip on the style. They have also started to add the somewhat ancient sounds of the Norwegian dulcimer, different flutes, jew’s harp and vocals in their arrangement of the old song material. Through improvisation and story telling, they aim to open it up for new audiences. Since the release of their debut album Pusinshi Ulla in October 2016, they have recieved great reviews. Now playing major folk music clubs and festivals as a duo and togheter with top class artists such as Anders Erik Røine, Hans Hulbækmo and Torgeir Vassvik, the brothers are an important act to catch on the evolving Norwegian folk music scene.

Hans og Rasmus Kjorstad frå Fron i Gudbrandsdalen er markante felespelarar i det unge folkemusikkmiljøet i Noreg og samarbeider om ein felles idé – å spele tradisjonsmusikken frå Fronsbygdene på eit groovy, upolert og vidunderleg vis. Dei har spelt denne musikken sidan barndommen og har eit godt grep om stilen. Dei har også byrja å leggje til den noko alderdommelege lyden av langeleik, ulike fløyter, munnharpe og vokal i arrangementa av eldre visemateriale. Gjennom improvisasjonar og historieforteljing har dei som mål å opne det opp for nye publikum. Sidan dei slapp debutplata kalla Pusinshi Ulla i 2016, har dei motteke strålande kritikkar. Dei spelar jamnleg på store festivalar og scener, anten som duo eller saman med musikarar som Anders Erik Røine, Hans Hulbækmo og Torgeir Vassvik.